ติดต่อเรา

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการบริหารและพัฒนา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ

หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเรียนรู้และการจัดการความรู้ ชั้น 1ห้อง 513 อาคารพิชญบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ศูนย์อุดรธานี ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

  • โทรศัพท์ 042-360995 มือถือ 081-975-4618 หรือ 085-452-2257 และ 088-325-9417
  • E-mail:  chalardc@hotmail.com; website: journal.pcbu.ac.th